Laboratuvar

Laboratuvar

Ülkemizde veteriner hekimlik alanında klinik bulguların desteklenmesi ve kesin teşhis için laboratuar test sonuçlarından yararlanma konusundaki eğilim giderek artmaktadır. Buna karşın yakın zamana değin özellikle ev hayvanları, çiftlik hayvanları ve at hastalıkları konusunda uzman bir laboratuarın bulunmayışı tüm meslektaşlarımız tarafından dile getirilen bir eksiklikti.

Başlangıçta bir kaç parametreyle başladığımız analizlerimiz farklı hayvan türlerinde 300 farklı teste ulaşmak üzeredir. Gelişmenin sınırsız bir kavram olduğuna sonsuz inancımız ve sürekli iyileşme hedefimiz doğrultusunda analiz hizmetlerimizi her yıl meslektaşlarımızdan gelen talepleri göz önünde bulundurarak sürekli yenilemekteyiz .

Çalışma prensibimiz; analizlerde doğru, güvenilir ve tekrarlanabilir analiz sonuçları elde etmektir. Bu amaçla her laboratuvar analizimiz uzman veteriner hekimler ve uzman biyologların kontrolünde yapılmaktadır.  Analizleri yapan cihazlar düzenli olarak kalibre edilirken, kullanılan su ve elektrik değerleri düzenli olarak kontrol edilmektedir.  

.

Sizin Adresiniz Buraya Gelecek.

0.123 456 78 90 (Sizin Numaranız)

0.123 456 78 91 (Sizin Numaranız)

[email protected]

0123 456 78 90